Popsi ry
SOOL

SOOL

Mikä SOOL?

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on valtakunnallinen kaikkien opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö. Liiton tarkoituksena on edistää opetus- ja kasvatusalan opiskelijoiden yhteistä toimintaa koulutuksen kehittämiseksi, huolehtia opettajaopiskelijoiden valtakunnallisesta edunvalvonnasta sekä edistää heidän työelämävalmiuksiaan.

SOOL on paikallisten jäsenyhdistysten kattojärjestö ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n erityinen opiskelijajärjestö. Jäsenet eivät ole ammattijärjestön jäseniä, mutta saavat SOOLin kautta lähes kaikki OAJ:n jäsenedut.

SOOLiin kuuluu yli 7 000 eri alojen opettajaksi opiskelevaa. Päätösvaltaa liitossa käyttävät jäsenyhdistykset, jotka vastaavat paikallisesta toiminnasta ja edunvalvonnasta opettajankoulutuspaikkakunnilla yhteistyössä SOOLin hallituksen ja aluetoimijoiden kanssa.

SOOL tarjoaa jäsenistölleen henkilökohtaisia jäsenetuja ja pitää heidät ajan tasalla opetus- ja kasvatusalan ajankohtaisista ilmiöistä muun muassa järjestämällä webinaareja opettajankoulutuksessa usein vähäiselle huomiolle jäävistä teemoista. Jäsenyhdistysten toimijoita koulutetaan säännöllisesti yhdistystoimintaan ja paikalliseen edunvalvontaan liittyen.

SOOL on mukana vaikuttamassa opetus- ja kasvatusalan tulevaisuuteen laajalla yhteistyöllä päättäjien ja eri asiantuntijatahojen kanssa.

Popsi ry:n hallituksessa oleva SOOL-vastaava toimii linkkinä SOOLin, Popsin hallituksen sekä Popsin jäsenistön välillä. SOOL-vastaava mm. tiedottaa jäsenistöä SOOLin ajankohtaisista asioista sekä tekee yhteistyötä paikallisten SOOL-aluetoimijoiden kanssa, mm. järjestämällä erilaisia koulutuksia ja tapahtumia. Lisäksi SOOL-vastaava tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden opettaja-ainejärjestöjen SOOL-vastaavien kanssa.

Lähde: http://www.sool.fi

SOOLin jäseneksi: https://www.sool.fi/jasenelle/jaseneksi/