Opettajaopiskelija, ethän kiusaa

Hei opettajaopiskelija, joka luet tätä tiedotetta. Kirjoitamme tämän tiedotteen Popsi ry:n hallituksen toimesta, sillä haluamme ottaa kantaa alkusyksystä esiin nousseisiin kiusaamis- sekä syrjintätilanteisiin sekä olla ehkäisemässä samankaltaisten tilanteiden toistumista tulevaisuudessa. Syksy ja opiskelut ovat jälleen lähteneet käyntiin ja haluammekin muistuttaa jokaista siitä, että kiusaaminen ja syrjintä ei missään tilanteessa ole hyväksyttävää. Syksyllä on noussut esiin