Popsi ry
Edunvalvonta

Edunvalvonta

Joensuun kampuksen luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö Popsi ry ajaa oman jäsenistönsä etua ja parasta. Popsi ry:ssä edunvalvonta-asioista huolehtii ainejärjestön hallitus.

Hallitus valitsee keskuudestaan koulutus- ja sosiaalipoliittiset vastaavat, jotka ovat pääasiassa vastuussa edunvalvonnasta. Kopo- ja sopo-vastaavien vastuualuetta ovat mm. opiskelijan hyvinvointi, opintotukiasiat sekä opetuksen laatu. Jos sinusta esimerkiksi tuntuu siltä, että opintojesi arviointi tai sisällöt eivät ole asianmukaisia, voit ottaa yhteyttä Popsin hallitukseen. Opettajaopiskelijoiden valtakunnalliseen edunvalvontajärjestöön, SOOLiin, pitää yhteyttä hallituksen SOOL-vastaava.

Itä-Suomen yliopistossa tapahtuvaa yleistä edunvalvontatyötä tekevät pääasiassa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) hallitus ja työntekijät, sekä yliopiston hallinnon opiskelijaedustajat.

Ylioppilaskunnan 39-jäseninen edustajisto valitsee opiskelijaedustajat hallitukseen ja yliopiston hallintoon. Edustajisto valitaan joka toinen vuosi vaalein. Ylioppilaskunnan edustajisto hyväksyy vuosittain hallituksen ylioppilaskunnalle laatiman toimintasuunnitelman sekä talousarvion.

ISYY:n työntekijöistä Joensuun kampuksella edunvalvonta-asioista vastaavat pääasiassa kaksi edunvalvontasihteeriä. Heidän panoksensa lisäksi edunvalvontatyötä tehdään paljon vapaaehtoisvoimin. Hallinnon opiskelijaedustajat tarkoittavat opiskelijajäseniä esimerkiksi yliopiston hallituksessa, tiedekuntien omissa tiedekuntaneuvostoissa ja YTHS:n hallituksessa.

Yliopiston puolella edunvalvonnasta huolehditaan myös nimeämällä erilaisiin työryhmiin opiskelijaedustajat. Popsi ry:n kannalta olennaisimpia työryhmiä ovat tällä hetkellä koulutuksen ja valintakokeiden kehittämiseen keskittyvät työryhmät sekä ohjatun harjoittelun kehittämisen työryhmä, joissa kaikissa Popsilla on edustaja. Lisäksi Popsin hallitus pitää säännöllisesti yhteyttä soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston johtajaan.

Popsin edunvalvojien sähköposti: popsi.edunvalvonta(at)gmail.com

Huoli- ja häirintälomake: Linkki lomakkeeseen