SOOL on valtakunnallinen opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja vaikuttamisen väylä opettajaopiskelijoita koskevissa asioissa. Edunvalvontatyön tueksi SOOL tekee yhteistyötä opetus- ja kasvatusalan asiantuntijatahojen sekä muiden nuorisojärjestöjen kanssa. SOOLin edunvalvonta keskittyy opettajankoulutukseen liittyvään koulutuspoliittiseen edunvalvontaan sekä opettajankoulutuksen kehittyssuuntausten seuraamiseen.

SOOL tarjoaa kaikkien opetusalojen opettajaopiskelijoille valtakunnallisen foorumin keskustelulle ja pyrkii lisäämään jäsenyhdistysten ja jäsenistön koulutuspoliittista tietämystä ja aktiivisuutta. Jäsenyhdistyksiä aktivoidaan järjestämällä heille seminaareja ja koulutuksia edunvalvontatyön tueksi sekä olemalla säännöllisesti yhteydessä heidän kanssaan. SOOLin koulutuspoliittiset julkaisut on tarkoitettu liiton oman edunvalvontatyön lisäksi jäsenyhdistysten ja opettajankoulutuksesta päättävien tahojen hyödynnettäväksi.

SOOL osallistuu myös korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan opiskelijatoimintaan, joka tekee edunvalvontayhteistyötä jäsenliittojensa kaikkien korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymisen tukemiseksi.

Lähde: http://www.sool.fi