Popsi ry
Turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisemman tilan periaatteet

Popsin toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeita. Näkemyksemme mukaan emme voi taata kaikille täysin turvallista tilaa, mutta turvallisemmassa tilassa pyrimme minimoimaan turvattomuustekijät. Popsin toimijoina pyrimme takaamaan turvallisen tilan ja sitoutamme toimintaamme osallistuvia henkilöitä toimimaan samoin. Turvallisemman tilan tarkoituksena on luoda toimintaan osallistuville sisäistä turvallisuuden tunnetta. 

• Ole avoin! 

• Popsin toiminnassa kaikki saavat olla sellaisia kuin he ovat, kuitenkin loukkaamatta muita. 

• Kunnioita kaikkia toimintaan osallistuvia sellaisina kuin he ovat. 

• Anna muille oikeus henkilökohtaiseen tilaan ja mielipiteeseen.  

• Älä tee oletuksia muiden henkilökohtaisista ominaisuuksista. 

• Huolehdi ympärillä olevista ihmisistä. Älä jätä huonovointista henkilöä yksin. Pyydä tarvittaessa apua. 

• Popsin toiminnassa emme suvaitse: 

  • rasismia 
  • seksismiä 
  • syrjintää tai kiusaamista 
  • väkivaltaa 
  • seksuaalista tai muuta häirintää 
  • sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyviä syrjiviä asenteita, tai mitään näihin verrattavaa 

• Ohjeiden rikkomiseen puututaan. Tarvittaessa sinut voidaan poistaa tilaisuudesta. 

• Tapahtumissa valvotaan näiden ohjeiden noudattamista.