Opettajaopiskelija, miksi syrjit?
Opettajaopiskelija, miksi syrjit?

Opettajaopiskelija, miksi syrjit?

Hei sinulle, joka luet tätä tiedotetta para-aikaa! Kirjoitimme tämän tiedotteen Popsi ry:n hallituksen toimesta sen vuoksi, koska etenkin lähiaikoina on ilmennyt paljon törkeää ja ei-hyväksyttävää käyttäytymistä luokanopettajaopiskelijoiden keskuudessa sekä muiden pääaineiden opiskelijoita kohtaan. Enempää sen kaunistelematta tämä kyseinen käyttäytyminen on ollut suoranaista väheksymistä sekä syrjimistä. Nyt ollaan siis oikeasti vakavien asioiden äärellä ja nostamme kissan pöydälle, jotta tällaiselle käyttäytymiselle saadaan stoppi nyt, tässä ja heti. Pyydämme teitä ystävällisesti lukemaan tämän tiedotteen ajatuksen kanssa kokonaan loppuun asti. Tämän tiedotteen tarkoitus ei ole syyllistää ketään tiettyä henkilöä, ryhmää tai vuosikurssia, mutta ei kuitenkaan vähätellä asian vakavuutta. Tavoitteena on, että jokainen miettii itsekseen, miten kohtelee itse toisia sekä millä tavalla puhuu muista ihmisistä jatkossa. 

Keskuudessamme on tapahtunut niin vuosikurssien sisäisiä kuin niitä ylittäviä syrjintä- ja kiusaamistapauksia. Tietoomme on kantautunut vastaavanlaisia tapauksia, joista yhdessä tapauksessa toinen osapuoli oli väheksynyt toista haalarien värien perusteella tyyliin “Teillä on noi väärän väriset haalarit”. Faktahan on nyt se, että meillä on tällä hetkellä kolme oikeaa väriä haalareissa ja ne ovat turkoosi, tummansininen ja punainen. Vuosikurssien sisäisissä tapauksissa on ollut porukasta ulkopuolelle jättämistä, ”slutshamingia” ja ryhmien luokittelusta sisä- ja ulkoryhmiin kuten “suositut” ja “nolot”. Todettakoon tähän, että meitä on paljon jokaisella vuosikurssilla ja hädin tuskin tunnemme toisiamme oikeasti. Mikä siis oikeuttaa meitä tekemään havaintojen perusteella tulkintoja ihmisistä, joita emme edes tunne? Tai varsinkaan niissä tapauksissa, joissa kuulemme muiden tulkintoja muista ihmisistä. Mikä on se syy, joka oikeuttaa meitä puuttumaan muiden ihmisten henkilökohtaisiin asioihin tai levittämään juoruja eteenpäin? 

Me olemme kaikki vertaisia. Meillä kaikilla on ollut yhteinen tavoite päästä opiskelemaan luokanopettajaksi. Meitä on motivoinut jokin asia hakemaan tälle alalle ja saavutimme tavoitteen suorittamalla samat pääsykokeet hyväksytysti sekä otimme opiskelupaikan vastaan. Me kaikki käymme opintoja eri tahtiin, itselle omalla sopivalla tyylillä. Kun valmistumme, tulemme kohtaamaan työelämässä hyvin paljon erilaisia ihmisiä, jotka kaikki tulevat erilaisista lähtökohdista. Tulemme tekemään näiden ihmisten kanssa paljon yhteistyötä sen vuoksi, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisimman idylliset puitteet oppia ja kasvaa kunnon kansalaisiksi. Meillä kaikilla on siis ollut ja tulee olemaan samanlaisia tavoitteita, miksi siis jo tässä vaiheessa puukotamme omiamme selkään? 

Aikaisemmin mainitut syrjimistapaukset eivät ole rajoittuneet pelkästään luokanopettajaopiskelijoiden keskuuteen, vaan valitettavasti se ulottuu muidenkin pääaineiden opiskelijoihin. Nimenomaan muiden opiskelijoiden pääainetta on väheksytty ääneen kyseisen pääaineen opiskelijan läsnä ollessa. Tällaisissa tapauksissa on retkahdettu vertailuun ja siihen, kuka on toistaan parempi ja kuka opiskelee “oikeaa alaa”. Oikeasti meistä kukaan ei ole toistaan parempi, ja toistemme vertailu on suoraan sanottuna naurettavaa. On huolestuttavaa kuulla stereotypioita siitä, kuinka opettajaopiskelijat ovat niitä pahimpia kiusaajia. Emme halua vahvistaa näitä stereotypioita entisestään, emmehän? 

Me kaikki opiskelijat edustamme omaa pääainettamme ja siihen edustamiseen kuuluu myös vapaa-aika, varsinkin Popsin sekä muiden ainejärjestöjen järjestämät opiskelijatapahtumat. Ja etenkin Popsi ry:n jäsenenä edustat luokanopettajaopiskelijoita sekä Itä-Suomen yliopistoa niin Joensuussa kuin muualla Suomessa. Humalatila ei ole perusteltu syy käyttäytyä epäkohteliaasti ja -kunnioittavasti muita kohtaan ikinä missään tilanteessa. Puhutaan ja käyttäydytään muita ihmisiä kohtaan niin kuin toivomme muiden puhuvan ja kohtelevan meitä. 

“Meillä on kolme oikeaa väriä.”

Näin lopuksi painotamme vielä sitä, että kaikkien kanssa ei tarvitse olla kaveri eikä kaikista tarvitse pitää, mutta se ei oikeuta ketään kohtelemaan muita huonosti tai puhumaan muista epäkunnioittavasti. Kaikkea ei tarvitse ääneen sanoa, vaan osan voi pitää myös omana tietona. Kenenkään ei pidä kokea tulleensa syrjityksi. Olit millä vuosikurssilla tahansa, oli sinulla minkäväriset haalarit tai minkälainen logo selässä, kävit bileissä tai et, valmistuit ajallasi tai myöhemmin, tykkäsit ananaksesta pitsassa tai et – olemme kaikki loppujen lopuksi edelleen vertaisia. Olkaamme siis avoimia, tutustutaan toisiimme ja tehdään omat tulkintamme. Luodaan positiivisempaa ilmapiiriä Popsin sisälle kuin myös ulkopuolelle. Ollaan rohkeita ja puututaan muiden huonoon käytökseen ajoissa, eikä katsota sitä sormien läpi. Jatkossa keskitytään enemmän oleelliseen eli toistemme tsemppaamiseen ja tukemiseen, jolloin säästyy aikaa ja energiaa muuhunkin. 

Kiitämme kaikkia meihin yhteyttä ottaneita ja kannustamme jatkossakin sitä tekemään vastaavanlaisissa tapauksissa, esimerkiksi edunvalvojiimme Juuliin ja Anni T:hen. Myös ISYY:n häirintäyhdyshenkilöön tai omaan amanuenssiisi voit olla yhteydessä, yhteystiedot löytyvät alempaa. Meillä kaikilla on näissä tapauksissa vaitiolovelvollisuus. Toivomme kuitenkin, että vastaavasta käytöksestä ei tarvitse enää kuulla. 

Joensuussa 4.3.2020 

Popsi ry:n hallitus 

Riina, Julia, Anni V., Heikki, Emmi, Aappo, Minttu, Minka, Anni T., Jenna, Emilia ja Juuli 

Edunvalvojien sähköposti kopo@popsiry.fi 

ISYY:n häirintäyhdyshenkilö Pekka Koivaara soko@isyy.fi 

Amanuenssi Anne Pitkänen anne.pitkanen@uef.fi 

Amanuenssi Marjo Poikela marjo.poikela@uef.fi 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *