Popsin 12 h lukuhaaste
Popsin 12 h lukuhaaste

Popsin 12 h lukuhaaste

Kannanotto: Popsin 12 h lukuhaaste!

Suomalaisten ja etenkin nuorten lukutaito on heikentynyt viime vuosikymmenen aikana. Uusimman PISA-tutkimuksen (PISA 18) mukaan Suomi on edelleen maailman parhaimmistoa lukutaidossa, mutta tulokset osoittavat, että heikkojen lukijoiden määrä on kasvanut. Tämä tarkoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriön (2019) mukaan sitä, että maassamme on yhä enemmän nuoria, joiden lukutaito ei riitä opiskeluun ja yhteiskunnassa toimimiseen. Tästä syystä opettajien kuin myös vanhempien on terästäydyttävä ja kannustettava lapsia lukemaan (AL, 25.8.2019). 

Syitä lukutaidon heikentymiseen on monia. Esimerkiksi digitalisaatio ja ajanviettotapojen muutokset ovat paitsi mahdollisuus myös uhka lukutaidolle. Ääneen lukemisen on todettu vaikuttavan lapsen fonologisen tietoisuuden kehittymiseen, joka edesauttaa lukutaidon kehittymistä. Kun aikuinen lukee lapselle ääneen, lapsi alkaa vähitellen havaita puhutun ja kirjoitetun kielen välisen yhteyden. Kirjoitettu teksti on aivan toisenlaista kuin puhuttu kieli. Yhteiset lukuhetket herättävät myös intoa lukuharrastukseen (Lerkkanen, Salminen & Pakarinen, 2018). 

Tämän vuoksi Joensuun luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö Popsi ry:n hallitus tekee kannanoton lukutaidon ja lukemisen tärkeyden vuoksi pitämällä 12 tunnin lukuhaasteen, jossa luetaan ääneen! Haasteessa on tarkoitus, että vähintään yksi hallituslainen on lukemassa ääneen 12 tunnin haasteen aikana. Päätimme lukea pareittain, jotta ääneen lukijalla olisi kuuntelija. Haaste toteutetaan tiistaina 20.10.2020 Joensuussa Opiskelijankadun yhteistilassa 9.00–21.00 ja se livestriimataan Popsin Facebook-sivulla. Tule mukaan seuraamaan haastetta! Lukuehdotuksia voi laittaa meille viestillä somessa, luemme mitä vain aina lastenkirjasta perustuslakiin. Haasteen tavoitteena on tehdä näkyvyyttä vallitsevasta ongelmasta ja sen takia Popsi ry:n hallitus haastaa kaikki muutkin Suomen opettajaopiskelijoiden ainejärjestöjen hallitukset ottamaan lukuhaasteen vastaan!  

Lähteet: 

Lerkkanen, M-K, Salminen, J. & Pakarinen, E. 2018. Varhaislapsuuden lukuhetket tukevat lukutaitoa. Onnimanni 1–2. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2019. PISA 18 Ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön Julkaisuja 2019:40. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2019. PISA 2018: Suomi lukutaidossa parhaiden joukossa. https://valtioneuvosto.fi/-//1410845/pisa-2018-suomi-lukutaidossa-parhaiden-joukossa [luettu 15.10.2020] 

Suomalaisten lukutaito heikkenee, ja siksi vanhempien ja opettajien on terästäydyttävä – Lapsia on kannustettava lukemaan. Julkaistu 25.8.2020. https://www.aamulehti.fi/a/588e0acf-bc02-4b06-b366-7d9766de3018 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *