Popsi ry
Tietosuoja

Tietosuoja

Popsi ry noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, kuten yhdistyslakia. Henkilötietojen käsittelyä on mm. henkilötietojen kerääminen, säilyttäminen, muokkaaminen, luovuttaminen ja poistaminen tai tuhoaminen. Popsi käsittelee henkilötietoja mm. jäsenrekisterin ylläpitämisen ja erilaisten tapahtumien ja kilpailujen järjestämisen yhteydessä. Tällöin Popsi ry on rekisterinpitäjä, ja henkilötietonsa luovuttanut on rekisteröity. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterinpitäjältä, mitä tietoja hänestä on kerätty. Lisäksi rekisteröity voi vaatia henkilötietojensa oikaisua tai poistoa tai henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Tutustu seuraavien dokumenttien avulla tarkemmin siihen, miten, missä, milloin ja millä perusteilla Popsi käsittelee henkilötietoja:

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojailmoitus, muu henkilötietojen käsittely