Opettajaopiskelija, ethän kiusaa
Opettajaopiskelija, ethän kiusaa

Opettajaopiskelija, ethän kiusaa

Hei opettajaopiskelija, joka luet tätä tiedotetta. Kirjoitamme tämän tiedotteen Popsi ry:n hallituksen toimesta, sillä haluamme ottaa kantaa alkusyksystä esiin nousseisiin kiusaamis- sekä syrjintätilanteisiin sekä olla ehkäisemässä samankaltaisten tilanteiden toistumista tulevaisuudessa.

Syksy ja opiskelut ovat jälleen lähteneet käyntiin ja haluammekin muistuttaa jokaista siitä, että kiusaaminen ja syrjintä ei missään tilanteessa ole hyväksyttävää. Syksyllä on noussut esiin erilaisia tilanteita, joissa ilmenee selviä syrjinnän sekä kiusaamisen piirteitä. Valitettavasti nämä esille tulleet tilanteet ovat tapahtuneet meidän tapahtumissamme. Syrjintää ja kiusaamista on esimerkiksi selkeä ulkopuolelle jättäminen, selän takana puhuminen, asioiden levittely ja muu vastaava käytös.

Etenkin uusien opintojen alussa tarve ryhmäytyä ja löytää oma porukka on suuri, ja onkin ymmärrettävää, että jokainen haluaa löytää oman paikkansa opiskelijayhteisössä. Haluamme kuitenkin muistuttaa jokaista käyttäytymään asiallisesti kanssaopiskelijoitamme kohtaan ja kunnioittamaan toinen toisiamme.

Kyseisen aiheen tiimoilta on hyvä muistaa myös ala, jota opiskelemme. Suurimmasta osasta meistä valmistuu opettajia, joiden arkipäivään kuuluu kiusaamisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen tarpeen tullen. Emme siis voi itse käytöksellämme aiheuttaa tai yllyttää kiusaamista ja syrjintää. Tämän takia jokaisen meidän on aika-ajoin tärkeää reflektoida omaa käytöstämme niin kampuksella kuin tapahtumissakin.

Muistathan myös, että tapahtumissamme vallitsee turvallisen tilan periaatteet. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaista ihmistä tulee kunnioittaa. Turvallisen tilan periaatteissa todetaan muun muassa seuraavasti; “Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Pitäydy ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja stereotypioiden ylläpitämisestä.”

Näiden sanojen myötä toivomme tulevaisuuden tapahtumien ja opiskelujen olevan kiusaamisvapaita. Haluamme, että jokaisella on tervetullut ja turvallinen olo.

Popsi ry toivottaa jokaiselle opettajaopiskelijalle hyvää syksyn jatkoa!

Huoli- ja häirintälomake: https://forms.gle/VjBkxmDy9A7XLixa9

Edunvalvojien sähköposti: popsi.edunvalvonta@gmail.com

Lue Popsin turvallisemman tilan periaatteet: https://www.popsiry.fi/turvallisemman-tilan-periaatteet/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *